Tilpasset tilbud

Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Vi ønsker å være tilgjengelige for alle personer utsatt for seksuelle overgrep og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. Du kan være anonym og alle ansatte har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Nok.-sentrene har en felles faglig plattform og veiledere for et tilpasset tilbud til alle kjønn, personer med funksjonsnedsettelser og flerkulturelle brukere. Vi ønsker å ha et inkluderende tilbud for alle.

Under kan du se hvilke fasiliteter vi har på vårt senter. Dersom du har behov for tilrettelegging som ikke finnes på senteret, kan du ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for deg.

 

Trenger du tolk?

Gi oss beskjed om du trenger døvetolk eller fremmedspråklig tolk, og eventuelt hvilket språk du snakker. Vi vil da bestille tolk for deg. Med fremmedspråklig tolk velger du selv om du vil ha tolk som kommer og deltar på samtalen på huset eller om vi bruker tolk via telefon. Tjenesten med å bruke tolk er gratis.

Hva skjer når du kommer til senteret?

Senteret holder til i en stor hvit villa på Singsaker i Parkveien 17. På den ene portstolpen ut mot veien vil du finne et skilt med logoen for Nok. Trondheim. Hovedinngangen er den andre døren på baksiden av huset. I 2. etasje vil det være noen som tar i mot deg, og en stue hvor du kan vente og få en kopp kaffe eller te før samtalen.

På den første samtalen vil en faglig veileder fortelle om hva Nok. Trondheim er og du vil få informasjon om hvilket tilbud vi har.

Vi har en utvendig handikapheis installert for deg som har behov for det, og vi tilrettelegger at samtalene da vil skje i 1. etasje.

Ta kontakt med oss dersom du har behov for å bli ledsaget til senteret ved første besøk, så tilrettelegger vi for det.

Alle tilbud er gratis for deg som bruker senteret.

elijah-m-henderson-xcOvbyOEgmc-unsplash